తిరువనంతపురం లో వివాహ వేదికలు

0

Vizhinjam Poovar Road, Adimalathura, Kottukal, Kerala 695501, India, Thiruvananthapuram

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 2 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు100, 300, 500 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Vedivachancoil Punnamoodu Road, Thiruvananthapuram, Kerala 695020, India, Thiruvananthapuram

1 ఇండోర్ స్థలం1000 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: బాత్‌రూమ్

Housing Board Junction, Opposite Fire Brigade, Statue, Palayam, Thiruvananthapuram, Kerala 695001, India, Thiruvananthapuram

1 ఇండోర్ స్థలం75 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Vadakkumbhagam, Thiruvananthapuram, Kerala 695585, India, Thiruvananthapuram

4 ఇండోర్ స్థలాలు150, 1500, 1500, 2500 ppl

వంటకం రకం: Continental cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Near New Theatre, Thampanoor, Thiruvananthapuram, Kerala 695014, India, Thiruvananthapuram

1 ఇండోర్ స్థలం200 ppl

వంటకం రకం: Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

G. V. Raja Vattappara Road,Kovalam, Thiruvananthapuram, Kerala 695527, India, Thiruvananthapuram

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 4 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు120, 150, 350, 350, 600, 600 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Pachalloor, Thiruvananthapuram, Kerala 695027, India, Thiruvananthapuram

1 ఇండోర్ స్థలం250 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Arayalloor Thirumala, Tvm, Thirumala, Thiruvananthapuram - 695006, Near Petrol Pump, Thiruvananthapuram

2 ఇండోర్ స్థలాలు100, 150 ppl

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Cantonment House Rd, PMG, Thiruvananthapuram, Kerala 695033, India, Thiruvananthapuram

4 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం60, 150, 150, 400, 450 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental, Oriental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Palayam Road, Nandavanam, Near Police Camp, Thiruvananthapuram, Kerala 695033, India, Thiruvananthapuram

2 ఇండోర్ స్థలాలు250, 450 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

CV Raman Pillai Rd, DPI, Thycaud, Thiruvananthapuram, Kerala 695014, Thiruvananthapuram

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం60, 500, 800 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

NH 47, Vetturoad, Kazhakkoottam, Thiruvananthapuram, Kerala 695585, India, Thiruvananthapuram

2 ఇండోర్ స్థలాలు500, 2000 ppl

వంటకం రకం: Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Avenue Centre Shoppe , Mannanthala Junction ,, Thiruvananthapuram

1 ఇండోర్ స్థలం100 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: సంగీత పరికరం, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Eanchakkal Chakai- NH Bypass Road, Opposite International Airport, Thiruvananthapuram, Kerala 695024, India, Thiruvananthapuram

4 ఇండోర్ స్థలాలు30, 30, 100, 400 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Chowara.po, south of kovalam, Trivandrum, Kerala 695501, India, Thiruvananthapuram

3 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు50, 150, 150 ppl

వంటకం రకం: Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

NH 47, Kesavadasapuram, Pattom PO, Thiruvananthapuram, Kerala 695004, India, Thiruvananthapuram

1 ఇండోర్ స్థలం60 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Near Muthoot Sky Chef, 120, Airport Road, Enjakkal, Thiruvananthapuram, Kerala 695008, India, Thiruvananthapuram

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం60, 150 ppl

వంటకం రకం: Italian, Continental, Moroccan

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Mahathma Gandhi Road, Nr Padmanaba Temple, East Fort, Thiruvananthapuram, Kerala 695023, India, Thiruvananthapuram

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం75 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Light House Rd, Kovalam, Thiruvananthapuram, Kerala 695521, India, Thiruvananthapuram

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం100 ppl

వంటకం రకం: Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Dewasom Board Junction, Nanthecode, Thiruvananthapuram Museum, Thiruvananthapuram - 695033, India, Thiruvananthapuram

2 ఇండోర్ స్థలాలు250, 500 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

20 మరిన్ని చూపించు